Offshore

Offshore er eit viktig satsingsområde for Fjordpipe. Vi leverer både personell, stålkonstruksjonar og røranlegg til oljeindustrien.

Fjordpipe har sertifiserte operatørar som produserar rør på verkstaden vår, og monterar ute på installasjonar.