Industri

Fjordpipe leverer stål og røranlegg til landbasert industri. I tillegg tek vi oss av vedlikehald ute på anlegga.

Den største kunden vår – i dette segmentet – er TINE Meieriet Byrkjelo – som er eit av Norges største og mest moderne meieri. Vi har rammeavtale med TINE om fast vedlikehald og modifikasjon av anlegget på Byrkjelo.