Havbruk

Fjordpipe leverer alt av mekanisk utstyr og arbeid, innan rør og stål til havbruksnæringa.

Fjordpipe er sertifisert for PE-sveising, og har vedlikehaldsavtalar med fleire lokale oppdrettsanlegg.