Ny kontrakt med Havyard Ship Tecnology

17.01.2012 inngjekk Fjordpipe kontrakt med Havyard Ship Tecnology AS

på prefabrikering og rørutrustning av bygg nr. 109. Dette er eit supplyfartøy av typen Havyard 832L PSV.

Arbeidet skal ferdigstillast i Juni 2012 og vil sysselsette 15-20 tilsette på HST sitt anlegg i Leirvik og 8-10 tilsette på verkstaden i Eikefjord.

Kategorier: Aktuelt.

Jubilant i ny drakt

I 2011 hadde vi mykje å feire

. Først valde vi å skifte navn frå Eikefjord Mekaniske Verksted til Fjordpipe. Dette blei feria med dei tilsette på verkstaden i Eikefjord. Vi hadde då Flora sin ordførarkandidat Bengt Solheim Olsen til å avduke namnet. Les meir på eikefjord.net

24.11.2011 var det ny feiring. Då runda Fjordpipe 25 år og dette blei bønhørleg feria på Hotel Aleksandra i Loen. Her samla vi alle tilsette med familie. Vi innviterte òg med oss ein del tidlegare tilsette , kundar og samarbeidspartar. Under banketten blei det utdelt hedersprisar for lang teneste i bedrifta og våre samarbeidspartar overrekte gåver og mange god ord i sine talar.

Les meir...

Kategorier: Aktuelt.