VVS – Sprinkler

Fjordpipe er både prosjekterande og utførande innan VVS og sprinkleranlegg. Vi leverer sanitær-, varme- og sprinkleranlegg i alle typar bygg – frå næringsbygg til institusjonar og leiligheiter.

Fjordpipe har sentral godkjenning innan sanitær-, varme- og sløkkeinstallasjonar, i tillegg til våtromsarbeid.